دسته‌بندی نشده

۲۰۱۶۰۸۰۹_۱۹۱۱۱۴ ۲۰۱۶۰۸۰۹_۱۹۱۱۱۹ ۲۰۱۶۰۸۰۹_۱۹۱۱۲۱ ۲۰۱۶۰۸۰۹_۱۹۱۱۳۶

مرداد ۱۹, ۱۳۹۵
۲۰۱۶۰۸۰۹_۱۹۱۱۳۶

گزارش تصویری: جلسه با آقای شمشیری، ریاست محترم اداره راه و شهرسازی مرودشت در پارک دهیاری فاروق و صحبت پیرامون نحوه احداث دروازه فاروق

مرداد ۱۹, ۱۳۹۵
۲۰۱۶۰۸۰۹_۱۵۵۶۵۵

گزارش تصویری: حضور کارشناسان میراث فرهنگی جهت بررسی آثار تاریخی فاروق

مرداد ۱۴, ۱۳۹۵
۲۰۱۶۰۸۰۴_۱۹۲۲۴۸

گزارش تصویری: جلسه شورای جشنواره انار فاروق در حسینیه قدیم

مرداد ۱۰, ۱۳۹۵
P1170237

گزارش تصویری: حضور مجید فرهادی (معاون سرمایه گذاری و اشتغال دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری فارس) در جمع اعضای شورا، دهیار ودکتر رضا زارع و صحبت پیرامون جشنواره انار فاروق و گردشگری فاروق