قنوات فاروق

آبان ۸, ۱۳۹۷

بازدید سفیر ایتالیا و پروفسور کالی یاری از دَم قنات حجری فاروق

مهر ۱۴, ۱۳۹۶

نشست ارائه گزارش از روند کار دفتر قنوات و وسایل مربوط به احیا و مدیریت قنوات فاروق

در روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مهرماه ۱۳۹۶ نشست ارائه گزارش از روند کار دفترقنوات و وسایل مربوط به احیا و مدیریت قنوات فاروق با حضور آقای […]

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج