جشنواره انار فاروق

۲۰۱۶۰۸۰۸_۱۱۳۷۵۵ ۲۰۱۶۰۸۰۸_۱۱۳۸۰۴ ۲۰۱۶۰۸۰۸_۱۲۳۲۳۷ ۲۰۱۶۰۸۰۸_۱۲۳۲۵۷ P1170682 P1170683 P1170690 ۲۰۱۶۰۸۰۸_۱۱۳۸۱۰ P1170710 P1170706 P1170703 P1170698

مرداد ۱۸, ۱۳۹۵
P1170706

گزارش تصویری: بررسی طرح های توسعه فاروق ازجمله میدان انار

مرداد ۱۸, ۱۳۹۵
P1170680

دیدار دکتر رضا زارع با بخشدار سیدان و صحبت پیرامون جشنواره انار فاروق

مرداد ۱۷, ۱۳۹۵
P1170636

دیدار با آقای امیدی مدیریت محترم جهاد کشاورزی ارسنجان در رابطه با جشنواره انار فاروق

مرداد ۱۴, ۱۳۹۵
۲۰۱۶۰۸۰۴_۱۹۲۲۴۸

گزارش تصویری: جلسه شورای جشنواره انار فاروق در حسینیه قدیم