جشنواره انار فاروق

۲۰۱۶۰۸۰۸_۱۱۳۷۵۵ ۲۰۱۶۰۸۰۸_۱۱۳۸۰۴ ۲۰۱۶۰۸۰۸_۱۲۳۲۳۷ ۲۰۱۶۰۸۰۸_۱۲۳۲۵۷ P1170682 P1170683 P1170690 ۲۰۱۶۰۸۰۸_۱۱۳۸۱۰ P1170710 P1170706 P1170703 P1170698

مرداد ۱۷, ۱۳۹۵

گزارش تصویری: بررسی طرح های توسعه فاروق ازجمله میدان انار

مرداد ۱۷, ۱۳۹۵

دیدار دکتر رضا زارع با بخشدار سیدان و صحبت پیرامون جشنواره انار فاروق

مرداد ۱۶, ۱۳۹۵

دیدار با آقای امیدی مدیریت محترم جهاد کشاورزی ارسنجان در رابطه با جشنواره انار فاروق

مرداد ۱۳, ۱۳۹۵

گزارش تصویری: جلسه شورای جشنواره انار فاروق در حسینیه قدیم