جشنواره انار فاروق

۲۰۱۶۰۷۲۹_۱۱۰۵۱۰ ۲۰۱۶۰۷۲۹_۱۰۵۲۲۷ ۲۰۱۶۰۷۲۹_۱۱۰۵۱۰ ۲۰۱۶۰۷۲۹_۱۱۰۴۵۶ ۲۰۱۶۰۷۲۹_۱۱۰۴۵۵ ۲۰۱۶۰۷۲۹_۱۱۰۴۴۱ ۲۰۱۶۰۷۲۹_۱۰۵۳۰۴ ۲۰۱۶۰۷۲۹_۱۰۵۲۵۱ ۲۰۱۶۰۷۲۹_۱۰۵۲۳۴

مرداد ۸, ۱۳۹۵
۲۰۱۶۰۷۲۹_۱۰۵۲۵۱

گزارش تصویری: جلسه کمیته پشتیبانی جشنواره انار فاروق در پارک دهیاری

فروردین ۳۰, ۱۳۹۵
IMAG0694

انار فاروق

آنچه فاروق را بیش از دیگر روستاها در منطقه متمایز کرده است، باغداری و باغ‌های آن است. باغداری یکی از مشاغل اصلی مردم فاروق است که […]