دبیرخانه جشنواره انار

آبان ۱۶, ۱۳۹۷

یکی از شلوغ ترین روز که فاروق تا به حال به خود دیده(در یکی ازجمعه های جشنواره انار و گردشگری فاروق)

آبان ۹, ۱۳۹۷

مصاحبه مدیر مسئول پایگاه خبری اخبار مرودشت با دبیر جشنواره (دکتر رضا زارع)

آبان ۹, ۱۳۹۷

دیدار زود هنگام توریست های خارجی از جشنواره ملی_ مردمی انار و گردشگری فاروق

آبان ۸, ۱۳۹۷

جلسه مسئولین ایل عرب خمسه با دبیر جشنواره در دبیرخانه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج