آبان

آبان ۸, ۱۳۹۷

بازدید سفیر ایتالیا و پروفسور کالی یاری از دَم قنات حجری فاروق

آبان ۶, ۱۳۹۷

اطلاعیه شماره ۲ دبیرخانه جشنواره ملی مردمی انار فاروق در مورد ثبت نام و دریافت غرفه

اطلاعیه شماره ۲ دبیرخانه جشنواره ملی مردمی انار فاروق در مورد ثبت نام و دریافت غرفه.  
آبان ۴, ۱۳۹۷

سومین جشنواره ملی-مردمی انار و گردشگری فاروق

سومین جشنواره ملی-مردمی انار و گردشگری فاروق از تاریخ نهم لغایت هجدهم آبان ماه در روستای فاروق برگزار می‌گردد.  

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج