تصاویری از کوچه باغ های فاروق

انار فاروق
فروردین ۲۹, ۱۳۹۵
تصاویری از معماری قدیم فاروق
فروردین ۲۹, ۱۳۹۵

تصاویری از کوچه باغ های فاروق

DSC_0055 DSC_0075 DSC_0101 P1100369 بافت قدیم (2)

یک دیدگاه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج