تصاویری از کوچه باغ های فاروق

IMAG0694
انار فاروق
فروردین ۳۰, ۱۳۹۵
P1110204
تصاویری از معماری قدیم فاروق
فروردین ۳۰, ۱۳۹۵

تصاویری از کوچه باغ های فاروق

کوچه باغ

DSC_0055 DSC_0075 DSC_0101 P1100369 بافت قدیم (2)

یک دیدگاه