تصاویری از معماری قدیم فاروق

تصاویری از کوچه باغ های فاروق
فروردین ۲۹, ۱۳۹۵
بروشور فاروق
فروردین ۲۹, ۱۳۹۵

تصاویری از معماری قدیم فاروق

DSC_0101 DSC_0075 P1110214 P1110204

یک دیدگاه