گزارش تصویری: سخنرانی دکتر رضا زارع در نمازجمعه مرودشت (جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵)

برگزاری ایستگاه صلواتی راهیان نور توسط پایگاه های مقاومت بسیج فاروق
خرداد ۲۲, ۱۳۹۵
گزارش تصویری: حضور دکتر رضا زارع در جلسه CBR (توانبخشی مبتنی بر جامعه) فاروق
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵

گزارش تصویری: سخنرانی دکتر رضا زارع در نمازجمعه مرودشت (جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵)

p1160950 p1160937 p1160939 p1160942IMG_0033.JPG GGGG_139536144659IMG_0024.JPG NNNN IMG_0015.JPG DDDD11 IMG_0010.JPG DDD

یک دیدگاه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج