گزارش تصویری: سخنرانی دکتر رضا زارع در نمازجمعه مرودشت (جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵)

DSC_0007
برگزاری ایستگاه صلواتی راهیان نور توسط پایگاه های مقاومت بسیج فاروق
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
p1160702
گزارش تصویری: حضور دکتر رضا زارع در جلسه CBR (توانبخشی مبتنی بر جامعه) فاروق
خرداد ۲۴, ۱۳۹۵

گزارش تصویری: سخنرانی دکتر رضا زارع در نمازجمعه مرودشت (جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵)

p1160939

p1160950 p1160937 p1160939 p1160942IMG_0033.JPG GGGG_139536144659IMG_0024.JPG NNNN IMG_0015.JPG DDDD11 IMG_0010.JPG DDD

یک دیدگاه