گزارش تصویری: حضور دکتر رضا زارع در جلسه CBR (توانبخشی مبتنی بر جامعه) فاروق

گزارش تصویری: سخنرانی دکتر رضا زارع در نمازجمعه مرودشت (جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵)
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
گزارش تصویری: افتتاح خانه بهداشت اهرک در هفته سلامت
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵

گزارش تصویری: حضور دکتر رضا زارع در جلسه CBR (توانبخشی مبتنی بر جامعه) فاروق

p1160707 p1160711 p1160702 p1160701

یک دیدگاه