گزارش تصویری: حضور فرمانده محترم سپاه مرودشت (جناب سرهنگ محمدی) و هیئت همراه در جمع فعالان و پیشکسوتان بسیج فاروق

گزارش تصویری: استقبال از بهار با نظافت شهر (شهرتکانی) و کاشت نهال
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵
برگزاری ایستگاه صلواتی راهیان نور توسط پایگاه های مقاومت بسیج فاروق
خرداد ۲۲, ۱۳۹۵

گزارش تصویری: حضور فرمانده محترم سپاه مرودشت (جناب سرهنگ محمدی) و هیئت همراه در جمع فعالان و پیشکسوتان بسیج فاروق

Sarhang Mohammadi (2)Sarhang Mohammadi (3)Sarhang Mohammadi (1)P1160666P1160653 P1160605P1160613P1160597        P1160634 P1160625P1160624P1160698Sarhang Mohammadi (6)Sarhang Mohammadi (4)Sarhang Mohammadi (5)

یک دیدگاه