گزارش تصویری: حضور فرمانده محترم سپاه مرودشت (جناب سرهنگ محمدی) و هیئت همراه در جمع فعالان و پیشکسوتان بسیج فاروق

گزارش تصویری: استقبال از بهار با نظافت شهر (شهرتکانی) و کاشت نهال
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵
برگزاری ایستگاه صلواتی راهیان نور توسط پایگاه های مقاومت بسیج فاروق
خرداد ۲۲, ۱۳۹۵

گزارش تصویری: حضور فرمانده محترم سپاه مرودشت (جناب سرهنگ محمدی) و هیئت همراه در جمع فعالان و پیشکسوتان بسیج فاروق

Sarhang Mohammadi (2)Sarhang Mohammadi (3)Sarhang Mohammadi (1)P1160666P1160653 P1160605P1160613P1160597        P1160634 P1160625P1160624P1160698Sarhang Mohammadi (6)Sarhang Mohammadi (4)Sarhang Mohammadi (5)

یک دیدگاه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج