گزارش تصویری: دیدار شبیر زارع خفری (مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استان فارس) و دکتر رضا زارع (مدیرمسئول مؤسسه مرودشت شناسی) و مذاکره پیرامون جشنواره انار فاروق

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b6%db%b0%db%b3_%db%b1%db%b9%db%b5%db%b1%db%b1%db%b0
گزارش تصویری: سومین جلسه مرکز فاروق شناسی با فرهنگیان فاروق همزمان با رحلت امام خمینی (ره)
خرداد ۲۴, ۱۳۹۵
۲۰۱۶۰۷۱۸_۱۷۴۲۲۳
گزارش تصویری: دیدار دکتر رضا زارع و احمد زارع با امام جمعه سیدان
تیر ۲۸, ۱۳۹۵

گزارش تصویری: دیدار شبیر زارع خفری (مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استان فارس) و دکتر رضا زارع (مدیرمسئول مؤسسه مرودشت شناسی) و مذاکره پیرامون جشنواره انار فاروق

۲۰۱۶۰۷۱۳_۱۳۱۲۱۴

۲۰۱۶۰۷۱۳_۱۳۱۲۲۲۲۰۱۶۰۷۱۳_۱۳۱۲۳۳ ۲۰۱۶۰۷۱۳_۱۳۱۲۲۲ ۲۰۱۶۰۷۱۳_۱۳۱۲۱۷ ۲۰۱۶۰۷۱۳_۱۳۱۲۱۴

یک دیدگاه