گزارش تصویری: دیدار شبیر زارع خفری (مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استان فارس) و دکتر رضا زارع (مدیرمسئول مؤسسه مرودشت شناسی) و مذاکره پیرامون جشنواره انار فاروق

گزارش تصویری: سومین جلسه مرکز فاروق شناسی با فرهنگیان فاروق همزمان با رحلت امام خمینی (ره)
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
گزارش تصویری: دیدار دکتر رضا زارع و احمد زارع با امام جمعه سیدان
تیر ۲۷, ۱۳۹۵

گزارش تصویری: دیدار شبیر زارع خفری (مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استان فارس) و دکتر رضا زارع (مدیرمسئول مؤسسه مرودشت شناسی) و مذاکره پیرامون جشنواره انار فاروق

۲۰۱۶۰۷۱۳_۱۳۱۲۲۲۲۰۱۶۰۷۱۳_۱۳۱۲۳۳ ۲۰۱۶۰۷۱۳_۱۳۱۲۲۲ ۲۰۱۶۰۷۱۳_۱۳۱۲۱۷ ۲۰۱۶۰۷۱۳_۱۳۱۲۱۴

یک دیدگاه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج