گزارش تصویری: حضور مجید فرهادی (معاون سرمایه گذاری و اشتغال دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری فارس) در جمع اعضای شورا، دهیار ودکتر رضا زارع و صحبت پیرامون جشنواره انار فاروق و گردشگری فاروق

etelaeiheh
اطلاعیه شماره یک دبیرخانه اولین جشنواره انار فاروق
مرداد ۱۰, ۱۳۹۵
۲۰۱۶۰۸۰۴_۱۹۲۲۴۸
گزارش تصویری: جلسه شورای جشنواره انار فاروق در حسینیه قدیم
مرداد ۱۴, ۱۳۹۵

گزارش تصویری: حضور مجید فرهادی (معاون سرمایه گذاری و اشتغال دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری فارس) در جمع اعضای شورا، دهیار ودکتر رضا زارع و صحبت پیرامون جشنواره انار فاروق و گردشگری فاروق

P1170237

P1170226P1170229 P1170228 P1170237P1170238P1170234

یک دیدگاه