گزارش تصویری: نشست صمیمی با کانون فرهنگیان با حضور دهیار و اعضای شورا و دکتر رضا زارع در اقامتگاه گردشگری حاج مختار زارع

تابلوی فاروق‌شناسی نصب شد
تیر ۲۹, ۱۳۹۵
گزارش تصویری: جلسه کمیته پشتیبانی جشنواره انار فاروق در پارک دهیاری
مرداد ۷, ۱۳۹۵

گزارش تصویری: نشست صمیمی با کانون فرهنگیان با حضور دهیار و اعضای شورا و دکتر رضا زارع در اقامتگاه گردشگری حاج مختار زارع

۲۰۱۶۰۷۲۸_۲۱۲۰۴۲ ۲۰۱۶۰۷۲۸_۲۱۴۶۳۵ ۲۰۱۶۰۷۲۸_۲۱۳۳۴۴ ۲۰۱۶۰۷۲۸_۲۱۳۳۳۵ ۲۰۱۶۰۷۲۸_۲۱۳۳۲۲ ۲۰۱۶۰۷۲۸_۲۱۳۳۱۵ ۲۰۱۶۰۷۲۸_۲۱۳۳۰۸ ۲۰۱۶۰۷۲۸_۲۱۲۳۵۸ ۲۰۱۶۰۷۲۸_۲۱۲۱۰۳ ۲۰۱۶۰۷۲۸_۲۱۲۰۲۹

یک دیدگاه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج