دیدار با آقای امیدی مدیریت محترم جهاد کشاورزی ارسنجان در رابطه با جشنواره انار فاروق

گزارش تصویری: جلسه شورای جشنواره انار فاروق در حسینیه قدیم
مرداد ۱۳, ۱۳۹۵
دیدار دکتر رضا زارع با بخشدار سیدان و صحبت پیرامون جشنواره انار فاروق
مرداد ۱۷, ۱۳۹۵

دیدار با آقای امیدی مدیریت محترم جهاد کشاورزی ارسنجان در رابطه با جشنواره انار فاروق

P1170635 P1170636 P1170637 P1170638 P1170640

یک دیدگاه