دیدار با آقای امیدی مدیریت محترم جهاد کشاورزی ارسنجان در رابطه با جشنواره انار فاروق

گزارش تصویری: جلسه شورای جشنواره انار فاروق در حسینیه قدیم
مرداد ۱۳, ۱۳۹۵
دیدار دکتر رضا زارع با بخشدار سیدان و صحبت پیرامون جشنواره انار فاروق
مرداد ۱۷, ۱۳۹۵

دیدار با آقای امیدی مدیریت محترم جهاد کشاورزی ارسنجان در رابطه با جشنواره انار فاروق

P1170635 P1170636 P1170637 P1170638 P1170640

یک دیدگاه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج