دیدار دکتر رضا زارع با بخشدار سیدان و صحبت پیرامون جشنواره انار فاروق

دیدار با آقای امیدی مدیریت محترم جهاد کشاورزی ارسنجان در رابطه با جشنواره انار فاروق
مرداد ۱۶, ۱۳۹۵
گزارش تصویری: بررسی طرح های توسعه فاروق ازجمله میدان انار
مرداد ۱۷, ۱۳۹۵

دیدار دکتر رضا زارع با بخشدار سیدان و صحبت پیرامون جشنواره انار فاروق

۲۰۱۶۰۸۰۸_۰۹۳۶۴۹ ۲۰۱۶۰۸۰۸_۰۹۳۷۵۷ P1170678 P1170680 P1170681

یک دیدگاه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج