دیدار دکتر رضا زارع با بخشدار سیدان و صحبت پیرامون جشنواره انار فاروق

P1170636
دیدار با آقای امیدی مدیریت محترم جهاد کشاورزی ارسنجان در رابطه با جشنواره انار فاروق
مرداد ۱۷, ۱۳۹۵
P1170706
گزارش تصویری: بررسی طرح های توسعه فاروق ازجمله میدان انار
مرداد ۱۸, ۱۳۹۵

دیدار دکتر رضا زارع با بخشدار سیدان و صحبت پیرامون جشنواره انار فاروق

P1170680

۲۰۱۶۰۸۰۸_۰۹۳۶۴۹ ۲۰۱۶۰۸۰۸_۰۹۳۷۵۷ P1170678 P1170680 P1170681

یک دیدگاه