گزارش تصویری: بررسی طرح های توسعه فاروق ازجمله میدان انار

دیدار دکتر رضا زارع با بخشدار سیدان و صحبت پیرامون جشنواره انار فاروق
مرداد ۱۷, ۱۳۹۵
گزارش تصویری: حضور کارشناسان میراث فرهنگی جهت بررسی آثار تاریخی فاروق
مرداد ۱۸, ۱۳۹۵

گزارش تصویری: بررسی طرح های توسعه فاروق ازجمله میدان انار

۲۰۱۶۰۸۰۸_۱۱۳۷۵۵ ۲۰۱۶۰۸۰۸_۱۱۳۸۰۴ ۲۰۱۶۰۸۰۸_۱۲۳۲۳۷ ۲۰۱۶۰۸۰۸_۱۲۳۲۵۷ P1170682 P1170683 P1170690 ۲۰۱۶۰۸۰۸_۱۱۳۸۱۰ P1170710 P1170706 P1170703 P1170698

یک دیدگاه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج