گزارش تصویری: جلسه با آقای شمشیری، ریاست محترم اداره راه و شهرسازی مرودشت در پارک دهیاری فاروق و صحبت پیرامون نحوه احداث دروازه فاروق

۲۰۱۶۰۸۰۹_۱۵۵۶۵۵
گزارش تصویری: حضور کارشناسان میراث فرهنگی جهت بررسی آثار تاریخی فاروق
مرداد ۱۹, ۱۳۹۵
photo_2016-09-04_11-56-46
گردهمایی فاروقیان مقیم شیراز و مرودشت در فاروق
شهریور ۱۲, ۱۳۹۵

گزارش تصویری: جلسه با آقای شمشیری، ریاست محترم اداره راه و شهرسازی مرودشت در پارک دهیاری فاروق و صحبت پیرامون نحوه احداث دروازه فاروق

۲۰۱۶۰۸۰۹_۱۹۱۱۳۶

۲۰۱۶۰۸۰۹_۱۹۱۱۱۴ ۲۰۱۶۰۸۰۹_۱۹۱۱۱۹ ۲۰۱۶۰۸۰۹_۱۹۱۱۲۱ ۲۰۱۶۰۸۰۹_۱۹۱۱۳۶

یک دیدگاه