جلسه طراحی لوگو و پوستر جشنواره

جلسه طراحی لوگو و پوستر جشنواره با حضور طراحان مجرب در دبیرخانه جشنواره انار و گردشگری فاروق که در مورخه ۹مهر ماه ۱۳۹۵ برگزار شد.

photo_2016-10-12_13-41-34

یک دیدگاه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج