حضور مسئولین ورزش و جوانان شهرستان مرودشت در دبیرخانه

جلسه ورزش و جوانان در راستای برگزاری همایش دوچرخه سواری در روز دوشنبه ۹۵/۰۷/۲۶ با حضور آقای مصطفی کشاورز رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مرودشت، آقای نادر امیری رئیس هیئت روستایی و عشایر و آقای حاج حسین زارع رئیس هیئت معلولین و جانبازان و مدیریت و اعضای دبیرخانه در دفتر دبیرخانه جشنواره انار و گردشگری فاروق برگزار شد.

photo_2016-10-12_13-47-34photo_2016-10-12_13-47-50photo_2016-10-12_13-47-44

یک دیدگاه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج