جلسه تصمیم گیری در مورد نام و ادبیات مورد استفاده در جشنواره

حضور جناب آقای مختار کلانتر مدرس دانشگاه و جناب آقای جعفر اسکندری مدیر قرارگاه فرهنگی دفاع مقدس در دبیرخانه و جلسه تحلیل و بررسی ابعاد فرهنگی جشنواره انار و گردشگری فاروق.photo_2016-10-12_14-06-11

photo_2016-10-12_14-06-16 photo_2016-10-12_14-06-21

یک دیدگاه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج