صدا و سیما در دبیر خانه جشنواره انار و گردشگری فاروق

جلسه هماهنگی پوشش خبری جشنواره انار و گردشگری فاروق با حضور آقایان حق پرست و جمشیدی خبرنگاران شبکه فارس در دفتر دبیرخانه جشنواره در مورخه ۹۵/۰۷/۰۷ برگزار گردید.

photo_2016-10-12_14-22-07 photo_2016-10-12_14-22-13 photo_2016-10-12_14-22-17 photo_2016-10-12_14-22-22

یک دیدگاه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج