همکاری بانک کشاورزی فاروق با جشنواره انار و گردشگری فاروق

حضور جناب آقای سهرابی رئیس بانک کشاورزی شعبه فاروق جهت همکاری در جشنواره در دفتر دبیرخانه جشنواره انار و گردشگری در مورخه ۹۵/۰۷/۰۷

photo_2016-10-12_14-32-00 photo_2016-10-12_14-31-53

یک دیدگاه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج