جلسه توجیهی کشاورزان و باغداران

جلسه آموزشی توجیهی کشاورزان و باغداران و همچنین اهتمام ورزیدن به برگزاری جشنواره انار و گردشگری فاروق با حضور آقای رحیمی (رییس جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت)، دکتر رضا زارع (دبیرجشنواره انار و گردشگری فاروق)، محمد اسدپور (مدیر اجرایی جشنواره)، احمد زارع و صحبت مهدوی (اعضای شورای اسلامی فاروق) و آقای محیط (مسئول اداره جهاد کشاورزی بخش سیدان) در مورخه ۹۵/۰۷/۰۱ توسط حسام ایزدی (رییس شرکت تعاونی باغداران فاروق) در محل مسجد حضرت علی (ع) فاروق برگزار گردید.

photo_2016-10-12_14-39-42 photo_2016-10-12_14-39-47 photo_2016-10-12_14-39-52 photo_2016-10-12_14-39-57 photo_2016-10-12_14-40-03 photo_2016-10-12_14-40-08

یک دیدگاه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج