سخنرانی پیرامون جشنواره در مصلی نماز جمعه سیدان

در خطبه های نماز جمعه این هفته سیدان بنا به دعوت امام جمعه محترم دکتر رضا زارع دبیر نخستین جشنواره انار و گردشگری فاروق پیرامون جشنواره و نحوه برگزاری آن و مراسمات و برنامه های آن صحبت کنند وی همدلی و همراهی تمامی بخش را از ملزومات این جشنواره دانست  و پس از بیان تاریخچه ای از فاروق سیدان و سیونداز اهمیت و اتحاد اهالی آن در گذشته سخن گفت.

photo_2016-10-15_20-19-23 photo_2016-10-15_20-19-32 photo_2016-10-15_20-19-39 photo_2016-10-15_20-19-45

یک دیدگاه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج