برگزاری جشنواره غذاهای سالم و محلی در هفته پاسداشت فاروق و تاریخ هفت هزارساله آن

photo_2016-10-18_13-41-31
مسابقه دوچرخه سواری جشنواره انار و گردشگری فاروق در روز فاروق، سلامت و ورزش
مهر ۲۷, ۱۳۹۵
photo_2016-10-20_18-20-27
گردشگران آلمانی میهمان نوازی فاروقی ها را تحسین می کنند
مهر ۲۷, ۱۳۹۵

برگزاری جشنواره غذاهای سالم و محلی در هفته پاسداشت فاروق و تاریخ هفت هزارساله آن

photo_2016-10-20_18-37-12

در روز سه شنبه مورخ ۲۷ مهرماه سال ۹۵ و سومین روز از «هفته پاسداشت فاروق و تاریخ هفت هزارساله آن» و در راستای برگزاری «جشنوار مردمی انار و گردشگری فاروق» جشنواره غذاهای سالم و محلی با بیش از سی نوع غذای محلی فاروقی تهیه شده توسط بانوان خوش ذوق و هنرمند فاروق در مقابل محیط دفتر مرکزی فاروق گشت برگزار گردید. این مراسم با اسقبال جمعی انبهی از بانوان فاروقی و گردشگران و توریسم های عمدتاً آلمانی همراه بود.

photo_2016-10-20_18-37-03 photo_2016-10-20_18-37-12 photo_2016-10-20_18-37-17 photo_2016-10-20_18-37-20 photo_2016-10-20_18-37-22 photo_2016-10-20_18-37-25 photo_2016-10-20_18-37-28 photo_2016-10-20_18-37-30

یک دیدگاه