نشست و گردهمایی در مورد صنعت گردشگردی و جاذبه های گردشگری فاروق

نشست و گردهمایی در مورد صنعت گردشگردی و جاذبه های گردشگری فاروق با حضور استاد سیروس زارع (مرمت کار برجسته ی ایران و مشاور بنیادپژوهشی پارسه.پاسارگاد)، استاد بهمن مردانی (رئیس گردشگردی شهرستان مرودشت)، مهندس علی اکبر مومنی (مشاور و کارشناس گردشگری)، آقای امید فروردین (کارشناس تشکل کاریز ارسنجان) و دیگر متخصصان و صاحب نظران عرصه گردشگری در روز چهارشنبه مورخ ۲۸ مهرماه ۱۳۹۵ در اقامتگاه گردشگری حاج مختار زارع برگزار گردید.
تشکر از یکایک این بزرگواران و دیگر عزیزانی که در این نشست ما را همراهی کردند.

  • photo_2016-10-21_15-08-37 photo_2016-10-21_15-08-44

یک دیدگاه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج