استقبال باشکوه مردم از سراسر کشور در جشنواره

تصاویری از حضور پرشور مردم فاروق و مسافرین از نقاط مختلف کشور عزیزمان در فاروق و محل غرفه های جشنواره مردمی انار و گردشگری فاروق:

photo_2016-10-22_18-24-07 photo_2016-10-22_18-24-20 photo_2016-10-22_18-24-41 photo_2016-10-22_18-24-44

یک دیدگاه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج