بازدید تبعه خارجی از جشنواره انار فاروق (پوشش خبری سایت مرودشت نا)

گردشگران آلمانی میهمان نوازی فاروقی ها را تحسین می کنند
مهر ۲۶, ۱۳۹۵
نشست و گردهمایی در مورد صنعت گردشگردی و جاذبه های گردشگری فاروق
مهر ۲۷, ۱۳۹۵

بازدید تبعه خارجی از جشنواره انار فاروق (پوشش خبری سایت مرودشت نا)

متن گزارش سایت مرودشت نا را در زیر مشاهده می فرمایید:

 

به گزارش خبرنگار سایت خبری مرودشت نا از سیدان، اتباع خارجی از جشنواره انار و گردشگری فاروق و جشنواره غذاهای سنتی این روستا بازدید کردند.

  73ff61b3_img_6842

منبع خبر

یک دیدگاه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج