گزارش تصویری: غرفه فاروق در دومین نمایشگاه فارس در یک نگاه

تصویر
آیا فاروق برای معرفی جایگاه بلند خود نیازی به شایعه دارد؟
دی ۲۴, ۱۳۹۵
photo_2017-10-12_18-58-06 - Copy - Copy
نشست ارائه گزارش از روند کار دفتر قنوات و وسایل مربوط به احیا و مدیریت قنوات فاروق
مهر ۱۴, ۱۳۹۶

گزارش تصویری: غرفه فاروق در دومین نمایشگاه فارس در یک نگاه

غرفه 2

یک دیدگاه