گزارش تصویری: غرفه فاروق در دومین نمایشگاه فارس در یک نگاه

آیا فاروق برای معرفی جایگاه بلند خود نیازی به شایعه دارد؟
دی ۲۴, ۱۳۹۵
نشست ارائه گزارش از روند کار دفتر قنوات و وسایل مربوط به احیا و مدیریت قنوات فاروق
مهر ۱۴, ۱۳۹۶

گزارش تصویری: غرفه فاروق در دومین نمایشگاه فارس در یک نگاه

یک دیدگاه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج