مصاحبه مدیر مسئول پایگاه خبری اخبار مرودشت با دبیر جشنواره (دکتر رضا زارع)

دیدار زود هنگام توریست های خارجی از جشنواره ملی_ مردمی انار و گردشگری فاروق
آبان ۹, ۱۳۹۷
یکی از شلوغ ترین روز که فاروق تا به حال به خود دیده(در یکی ازجمعه های جشنواره انار و گردشگری فاروق)
آبان ۱۶, ۱۳۹۷

مصاحبه مدیر مسئول پایگاه خبری اخبار مرودشت با دبیر جشنواره (دکتر رضا زارع)

یک دیدگاه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج