پوشش خبری جشنواره انار فاروق در صدا و سیمای مرکز فارس

یکی از شلوغ ترین روز که فاروق تا به حال به خود دیده(در یکی ازجمعه های جشنواره انار و گردشگری فاروق)
آبان ۱۶, ۱۳۹۷
ویدئو گزارش خبرگزاری فارس از جشنواره انار فاروق
آذر ۲, ۱۳۹۷

پوشش خبری جشنواره انار فاروق در صدا و سیمای مرکز فارس

پوشش خبری جشنواره انار فاروق در صدا و سیمای مرکز فارس

 

یک دیدگاه

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج