تماس با ما

 
محمد صادق زارع
مدیر روابط عمومی و مدیریت سایت های مرودشت شناخت و فاروق شناسی
هادی ایزدی
مدیر بخش سمعی بصری
محمد زارع
مدیریت بخش مجازی
محمدرضا زارع
طراح گرافیکی و عضو گروه سمعی بصری
علیرضا زارع
خبرنگار و عضو گروه مجازی

برای ارتباط با ما می توانید با شماره تلفن مدیر سایت تماس حاصل فرمایید. 09178273851

نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما بفرستید.

 

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

ورود
خروج