کوچه های قدیمی

DSC_0055 DSC_0075 DSC_0101 P1100369 بافت قدیم (2)

فروردین ۲۹, ۱۳۹۵

تصاویری از کوچه باغ های فاروق